NEDERLANDS

 

Veel gehoorde en gelezen misverstanden over speekseltesten:

 

1. Cannabis gebruik is nog dagen of weken aan te tonen met een speekseltest.
Antwoord: Dit is een foute aanname. In urine geldt dit zeker, in speeksel is cannabis gebruik slechts maximaal 14 uur aantoonbaar.

 

2. Speekseltest deugt niet omdat niet op alle drugs getest kan worden.
Antwoord: De test deugt uiteraard. Op de meest gebruikte drugs (en zeker die welke problemen veroorzaken in het verkeer) kan worden getest.

 

3. Mensen die anti-depressieva of slaapmiddelen slikken hebben een probleem.
Anwoord: Bij gebruik van sommige door artsen voorgeschreven  medicatie kan er positief worden getest bij een Benzodiazepinen test. Echter lang niet bij alle middelen en ook lang niet bij alle voorgeschreven hoeveelheden. Zwaar medicijn gebruik dient sowieso bekend gemaakt te worden aan het CBR.

(Zware) gebruikers van bijvoorbeeld: oxazepam, diazepam ( valium ), lorazepam ( temesta) en flumitrazepam ( Rohypnol, staat ook bekend als Rooie Knol (partydrug)) kunnen positief testen op een Benzodiazepine speekseltest. Overigens is dit volgens de laatste inzichten geen slechte zaak. 10% van alle verkeersdeelnemers gebruiken medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Hierdoor vallen jaarlijks enkele tientallen doden en honderden gewonden in het verkeer. De speekseltest op Benzodiazepinen blijkt bij uitstek geschikt voor deze eerste screening. De speekseltest geeft een nog beter beeld dan een urine- of bloed-test voor recent benzodiazepinen gebruik.

 

4. De overheid heeft weer een melkkoe gevonden om mensen te bekeuren.
Antwoord: Feit is dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar het effect van drugsgebruik op de verkeersveiligheid en dat er gegevens zijn over de schade die dit veroorzaakt. Helaas zijn er ook doden te betreuren gerelateerd aan drugsgebruik onder automobilisten. De conclusie dat het slechts een melkkoe betreft lijkt dus niet gegrond.

 

5. Van een joint ga ik niet slechter rijden.
Antwoord: Er zijn zeer uitgebreide onderzoeken gedaan naar het effect van drugsgebruik op de rijvaardigheid. Aan de hand van deze gegevens zijn ook de grenswaarden vastgesteld (per drugs soort) waarbij er sprake is van een strafbaar feit. Eigenlijk niets anders dan destijds afgesproken over alcoholgebruik en deelname aan het verkeer. De grens is dus verdedigbaar.

 

6. Er kan niet worden getest op paddo’s en GHB.
Antwoord: Dat klopt op dit moment. Paddo’s zijn natuurlijk en (nog) niet aantoonbaar. GHB wordt zeer snel afgebroken in het lichaam en is vrijwel niet aantoonbaar in urine en speeksel. Nieuwe ontwikkelingen zijn echter ook het gebied van detectie van drugs niet uit te sluiten. De kans dat er een metaboliet of afbraakproduct gevonden wordt (of een andersoortige test methode wordt ontwikkeld) is dus aanwezig.

 

7. Er kan worden gesjoemeld door je mond met mondwater te spoelen bij een controle op cannabis gebruik.
Antwoord: Mogelijk kan dit. Aan te raden is het niet. De politie zal bij controles ook letten op andere aanwijzingen en bij een verdenking wordt er een bloedtest afgenomen. De sporen van cannabis in het bloed verdwijnen uiteraard niet door het gebruik van mondwater. Ook kan de politie voor het afnemen eenvoudig 10 minuten wachten met afnemen van de test. De kans dat de test dan nog kan worden beïnvloed is daarmee bijzonder klein geworden.

Tot slot zijn er ook op het gebied van drugs opsporen allerlei nieuwe ontwikkelingen. De kans dat binnenkort het spoelen met mondwater (schijnt alleen te kunnen werken bij cannabis gebruik in sommige gevallen) geen invloed heeft op het testresultaat is bijzonder groot. Om fraude met mondwater tegen te gaan, hebben we onze speekseltesten vernieuwd. De nieuwe speekseltest is maar liefst 4 keer gevoeliger in het aantonen van THC in speeksel.

De nieuwste ontwikkeling in het tegengaan van deze “fraude” is een extra test strip toe te voegen aan de speeksel test. Deze kan dan testen op een specifiek bestanddeel welke alleen in mondwater voorkomt. Voor urine testen bestaan dergelijke oplossingen al om fraude met deze testen te voorkomen of aan te tonen.

 

8. De speekseltest is onbetrouwbaar.
Er zijn tal van onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van de huidige speekseltesters. Als eerste screening test voldoen deze uitstekend mits de test goed wordt afgenomen. De gemiddelde betrouwbaarheid (juist positieven en juist negatieven) bij uitgebreide controle groepen, bleek meer dan 95% te bedragen over alle typen drugs heen. De meldingen over de onbetrouwbaarheid van een speekseltest zijn dus ongegrond.

 

9. Cannabis gebruikers zijn de dupe omdat ze ’s ochtends na een joint de avond ervoor nog positief kunnen testen.
Zoals altijd lopen zogenaamde experts van allerlei instituten weer voor de muziek uit…

Voor iedere drugs soort kan er worden bepaald (deze onderzoeken zijn volop gaande) wat de grenswaarde is waarop deelname aan het verkeer gevaarlijk kan zijn. Door deze grenswaarde (“cut-off”) juist te bepalen en vast te leggen op de test, kan deze grens voor iedere drugs worden bepaald. Het is dus zeer eenvoudig om bijvoorbeeld voor THC (werkzame stof in cannabis producten) een grens te stellen waarop de test pas positief uitvalt bij een gebruik binnen de laatste 4 uur.

Samen met fabrikanten kunnen onderzoekers en overheden bepalen hoe en wanneer de test positief dient te zijn bij de verschillende drugs soorten.

 

10. Mensen die bijvoorbeeld Ritalin of Concerta gebruiken kunnen positief testen op een Amfetamine Speekseltest.
Als de speekseltest ook test op het gebruik van Amfetamine (=SPEED) dan zou dit MISSCHIEN* kunnen. Duidelijk is echter dat dit dan ook terecht zou zijn. De kans dat een jongere die om 02:00 ’s nachts wordt gecontroleerd met een speekseltest en positief test op Amfetamine, Ritalin als Partydrug heeft gebruikt is erg groot. Ritalin wordt meer en meer misbruikt als partydrug. Dit van oudsher ADHD medicijn wordt vaak vermalen tot een poeder en gesnoven en kan een kick geven. Het feit dat bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole op drugs ook deze gebruikers positief ZOU KUNNEN* testen lijkt ons dus geen probleem maar eerder wenselijk…